NOTA INFORMARE

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dorim sa va informam ca Asociația Registrul Roman de Boli Reumatice (RRBR), cu sediul in Bucuresti, Calea Mosilor nr. 288, bl. 32, sc. C, et. 3, ap. 84,
sector 2, cod unic de înregistrare 29321475 in calitate de operator, prelucrează datele cu caracter personal, denumite în cele ce urmează „Date”, referitoare la: nume si prenume, CNP, adresa email, nr telefon, cod parafa, specialitățile medicale, instituția medicala, interese personale, pe baza Acordului de participare semnat in vederea înregistrării la RRBR.

Scopul prelucrării acestor date este acela de înregistrare si acces la Registrul Roman de Boli Reumatice, sistem care colectează și raportează date din practica medicala curenta.

Va informam ca RRBR colaborează cu alte societăți împuternicite de RRBR in procesul de prelucrare a Datelor însă numai in scopurile și limitele prevăzute in prezentul formular. Aceste societăți împuternicite ale RRBR in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ținute de obligația de confidențialitate cu privire la datele transmise pot fi furnizorii de Servicii IT, arhivare in mod fizic si /sau electronic, curierat. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise de asemenea si către autorități de stat, conform competentelor acestora si a legislației aplicabile. Detalii privind aceste societăți colaboratoare (inclusiv situațiile in care Datele dumneavoastră vor fi transmise către acestea) le puteți afla la solicitarea dumneavoastră, folosind datele de contact menționate în prezentul acord.

Datele dumneavoastră personale nu fac obiectul unui transfer catre tari terte aflate in afara Uniunii Europene.

Datele vor fi stocate de catre Societate pentru scopul înregistrării si accesului la Registrul Roman de Boli Reumatic pe intreaga perioada a participarii la Registru.

Aveți conform Regulamentului general de protectie a datelor, urmatoarele drepturi: Dreptul de acces, Dreptul la rectificare, Dreptul la stergerea datelor, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul la restrictionarea prelucrarii.

Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus, puteți contacta RRBR prin intermediul următoarelor modalități: (i) la adresa de e-mail: datepersonale@registru-reumatologie.ro sau (ii) la adresa poștala Centrului Clinic de Boli Reumatismale București, Str. Thomas Masaryk No. 5, cod poștal 020983, Sector 2, București, menționând pe plic RRBR.