CONSIMȚĂMÂNT

Vă rugăm să găsiți atașat noul model al Consimțământului informat care trebuie utilizat pentru pacienții care primesc terapii biologice sau sintetice țintite.

Consimțământul include modificările necesare în vederea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și președintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice, precum și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

Acest consimțământ informat urmează să fie discutat și semnat cu pacientul la prima vizită efectuată, precum și ulterior, ori de cate ori este cazul.

Pentru actualizarea periodică a informațiilor privind co-plata din anexă, vă recomandăm să urmăriți site-ul CNAS; pentru ușurința dvs acestea vor fi postate și pe site-ul SRR și RRBR.